LYVR˙ heeft als rechtsvorm een vennootschap onder firma wiens vennoten geregistreerd architect en interieurarchitect zijn bij het Architectenregister. Ze baseert afspraken met haar opdrachtgevers op De Nieuwe Regeling (DNR2011) en de Consumenten Regeling (CR2013) tenzij anders overeengekomen en hanteert de taakomschrijvingen zoals geformuleerd in de DNR-STB2009. De voorwaarden zijn hieronder te downloaden.

Voor onze particuliere opdrachtgevers is de Consumenten Regeling van toepassing:

CR-pic-blackwhite

Voor onze zakelijke opdrachtgevers is De Nieuwe Regeling DNR van toepassing:

DNR-pic-blackwhite

For our international clients: