Werkwijze

Wij zijn een all-round architectenbureau gevestigd in Haren, Groningen.

Wij heten u welkom, met uw vraag en de vraag achter uw vraag.

Deze kan door ons alsvolgt door ons worden beantwoord:

• ONDERZOEK

• ONTWERP

• ONTZORGEN

… bij huisvesting, interieurontwerp, herontwikkeling, gebiedsontwikkeling

• ONDERSTEUNING

… voor derden (ontwerpbureau’s) d.m.v. bouwkundig tekenwerk en visualisaties

Onze opdrachtgevers zijn overheden, ontwikkelaars, bedrijven, zorgpartijen en particulieren.

Werkgebied:

– Huisvesting: nieuwbouw, herbestemming / transformatie en interieur

– Gebiedsontwikkeling

– Tekenen parallel rekenen middels marktconforme bouwkundige calculaties

– Ondersteuning bij alle fases mogelijk: van initiatieffase, bouwaanvraag tot en met uitvoering

Werkwijze:

– Sterk in visualisatie, gedurende het gehele ontwerp- en bouwproces

– Doelgericht, korte lijnen

– Hoog architectonisch ambitie- en realisatieniveau

– Conceptueel vermogen op alle schaalniveau’s: van gebiedsontwerp tot en met architectonisch detail

– Kostenbewust vanaf begin tot eind

Wij werken samen met externe specialisten. Samen is ons pakket van diensten compleet, bestaande uit haalbaarheidsstudies, ontwerp en uitwerking (architectuur en interieur), kostenmonitoring middels onafhankelijke bouwkostencalculatie (mogelijk in alle fases van het project) en begeleiding tijdens uitvoering.