Wat zeggen opdrachtgevers over LYVR architecten?

• Rieteke Riemersma over de Damster Zorgbalie in het Gezondheidscentrum Overdiep te Appingedam:

“In samenwerking met de gemeente Appingedam heeft ons gezondheidscentrum het project Damster Zorgbalie opgezet. Dit houdt in het vormgeven van 1 loket waar de burgers van Appingedam met al hun vragen betreffende zorg, welzijn en maatschappelijk ondersteuning  terecht kunnen. In ons gezondheidscentrum is een fysieke balie met backoffice en spreekruimtes gerealiseerd.

We zijn gestart met een Commissie Centrale balie. Deelnemers hierin waren vertegenwoordigers van de gemeente Appingedam,  gezondheidscentrum Overdiep, de ASWA, Zonnehuisgroep Noord, architect Johan de Groot en zijn partner Lysbeth de Groot (interieurarchitect).

Door de wil om er met elkaar een mooi project van te maken heeft e.e.a. geresulteerd in een prettige samenwerking die goed stand houdt. Er werden hoge eisen gesteld aan het ontwerp, vooral wat betreft het geluidsniveau, en dat is goed gelukt. Samenwerking met een architect levert vaak een spanningsveld op tussen mooi en praktisch. Dat was ook bij dit project het geval maar een balieruimte moet als visitekaartje van een pand zeker prettig ogen dus daar zijn we in overleg heel goed uitgekomen. Concluderend: Het project is prima verlopen en we zijn trots op het resultaat.”

• Jasper Helmantel en Jojanneke Bijkerk over hun woon-werk-huis te Nijeberkoop (ontworpen bij DAAD architecten):

“Voor de nieuwbouw van ons woonhuis en bedrijfsgebouw zijn we terecht gekomen bij Johan de Groot, werkzaam bij DAAD Architecten in Beilen. Bewust hebben we gezocht naar een architect die inpassing van bebouwing in het landschap minstens zo belangrijk vindt als wij. Een architect die sterke architectonische kwaliteiten heeft, maar die ook ons als opdrachtgever met een stevige mening de ruimte geeft. Het moest “ons” gebouw worden, maar wel met duidelijke architectonische kwaliteiten. Tijdens een zeer plezierig proces heeft Johan de Groot in nauwe samenspraak met ons een woon- en werkgebouw ontworpen die past in het landschap, bij de historische ontwikkeling van de plek en het gebied, maar ook bij ons en bij wat wij belangrijk vinden en hoe wij willen leven. Een “groeigebouw” die in de toekomst eenvoudig uitgebreid kan worden en hiermee ruimte geeft aan de ambities die we hebben voor ons bedrijf, maar ook past bij het beperkte budget wat we als jonge ondernemers nu beschikbaar hebben. Johan de Groot weet de “wilde dromen” van ons als opdrachtgever uitstekend te kneden tot een realistisch, betaalbaar, maar kwalitatief hoogstaand gebouw. In het najaar van 2012 hopen we te starten met de bouw. www.cruydthoeck.nl

• Particuliere opdrachtgevers over het ontwerp voor de uitbreiding van hun woonhuis in Haren (2015):

“Onze wensen en Johan’s ideeën en creativiteit hebben tot een prachtig resultaat geleid. Ook de samenwerking tussen architect en aannemer was plezierig, waardoor de verbouw heel soepel is verlopen.”

• Jaap Dieleman (Abba Child Care International) over het ontwerp voor een kinderdorp Abba Village in India (2013):

“Toen we ons charitatieve project “Abba Village” lanceerden, een dorp waar we wees- en straatkinderen een thuis en een toekomst wilde bieden in Rajasthan – India, bood Johan de Groot spontaan aan om het dorp voor ons te tekenen. Uiteraard waren we bijzonder blij met zijn royale gebaar ons hierbij te helpen.

Het was bijzonder om zijn input te krijgen en vooral ook hoe hij meedacht in de lokale architectuur en hoe ons project landschappelijk en architectonisch zou passen in de cultuur en traditie van Rajasthan. Ook lag er een enorme creatieve uitdaging om goed en toch goedkoop te bouwen aangezien het een charitatief project betrof, dat totaal afhankelijk is van schenkingen en donaties.

Johan heeft hierin schitterend werk geleverd en een grote mate van flexibiliteit getoond. We hadden een prettige en openhartige samenwerking met Johan en we hopen opnieuw een keer een beroep op zijn expertise te doen, mocht dit voor ons charitatieve werk nodig zijn. Ik wil het werk van Johan van harte bij u aanbevelen.”

• Henk Riezebos van Kibo Education Trust over het ontwerp voor de schoolcampus in Tanzania:

“Johan has done a great and inspiring job to create the design of the new vocational training center for KET in Umbwe Tanzania. He made use of elements in authentic African building and included structures present in the surrounding environment to create a novel design fit-for-purpose, exceptional and very inspiring as a learning environment.”

• Familie Dusseljee over de verbouw en uitbreiding van hun woonhuis in Groningen:

“Voor de verbouw van ons huis heeft Johan in zijn rol als projectarchitect ons fantastisch geholpen. Zijn visie is erg helder en hij is in staat om deze goed over te brengen. De samenwerking om te komen tot het definitieve ontwerp en de uitwerking hiervan, heeft ons aangenaam verrast. Slimme, leuke oplossingen voor schijnbaar moeilijke problemen. Johan is een creatieve architect met een moderne visie die rekening houdt met de wensen van de klant. Wij bevelen Johan aan bij al onze vrienden en kennissen.”

• Margus Malleus van Valgakirik over de verbouw van een hospitaalgebouw in Estland:

“Johan, a Dutch architect, started his co-operation with us in order to help to find a proper solution for our church building, so that the building would be suitable for our church and for a Christian Center in broader concept. Our tasks was to open up our rather closed church building to the whole town and surrounding community.

Johan’s contribution is priceless as he was able to overlook the negative identity, Soveit-time formed heritage and closed church image of the building. He encouraged our local leaders to see things in a broader way. Also his solutions were financially achievable.”